Πιστοποιήσεις ISO

3 συστήματα διασφάλισης ποιότητας!

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις σας τηρούμε με όλες τις διατάξεις και τη νομοθεσία που αφορούν τη χρήση φαρμάκων και ψεκασμών με φροντίδα για το περιβάλλον και τα οικιακά ζώα.

Για τον λόγο αυτό διαθέτουμε τρία πιστοποιημένα συστήματα που διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας: