Εκδόσεις Άλκων

“Ο Καλός απολυμαντής γνωρίζει ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και γι’ αυτό δεν εφαρμόζει μόνο δοκιμασμένες και προτεινόμεμες από άλλους συνταγές καταπολέμησης, αλλά ανακαλύπτει ο ίδιος συνεχώς νέες.”

Ζημιογόνα τρωκτικά

Εκδόσεις Άλκων - Ζημιογόνα Τροκτικά